Kuk R. 5654 Podozamites sp. Podozamites 14

 

 

Locality

Kuk R. 5654. Kuk River. Kuk River.

Locality Map