Cor. 56 Birisia alata (Prynada) Samylina No ID

 

Locality

Cor. 56. Corwin Bluffs.

Locality Map