Cor. II 19 Birisia alata (Prynada) Samylina Fern F?

 

Locality

Cor. II 19. Corwin Bluffs.

Locality Map