NEISRI PF1/3002-267 Parataxodium sp.  

Notes

See Shczepetov et al. (1992) Plate 68 Figure 19.

 

Locality

Grebenka Gornaya River