NEISRI PF1/1007-662 Birisia ochotica Samylina  

Notes

See Shchepetov et al. (1992) Plate 5 Figure 1.

 

Locality

Grebenka Yelisseev Section