NEISRI PF1/3002-276a Indet.  

 

 

Locality

Grebenka Gornaya River