NEISRI PF1/1007-828 Birisia jelisejevii (Kyshtofovich) Philippova  

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality