NEISRI PF1/1007-617? cf. Scheffleraephyllum venustum (Philippova) Philippova  

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality