NEISRI PF1/1007-980 cf. Scheffleraephyllum venustum (Philippova) Phillipova  

Notes

See Shchepetov et al. (1992) Plate 49 Figures 2 & 3.

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality