NEISRI PF1/1007-635 Sphenobaiera vera Samylina et Shchepetov  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Section Site 35