NEISRI PF1/1007-750 Scheffleraephyllum venustum (Philippova) Philippova  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Section Site 33