NEISRI PF1/1007-422 Myrtophyllum acuminata (Phillipova) Herman  

Notes

See Shchepetov et al. (1992) Plate 44 Figure 5.

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality