NEISRI PF1/1007-812 Scheffleraephyllum venustum (Philippova)Philippova  

Notes

See Shchepetov et al. (1992) Plate 58 Figure 2.

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality