NEISRI PF1/1007-407 Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nathorst  

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality