NEISRI PF1/1007-597 Myrtophyllum acuminata (Philippova) Herman  

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality