NEISRI PF1/1007-603 Myrtophyllum acuminata (Philippova) Herman  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality