NEISRI PF1/3002-333 Indet.  

 

Locality

Grebenka Gornaya River