NEISRI PF1/1007-681 Araucarites anadyrensis Kryshtofovich  

Notes

Shczepetov et al. (1992) Plate 32 Figure 1.

 

Locality

Grebenka Yelisseev Section