NEISRI PF1/1007-400 Araucarites anadyrensis Kryshtofovich  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Section