NEISRI PF1/1007-924 Indet.  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Section

 

Remarks

Araliaephyllum or Menispermites?