NEISRI PF1/1007-435 Indet.  

 

Locality

Grebenka Yelisseev Section