NEISRI PF1/1007-732 Scheffleraephyllum venustum (Philippova) Philippova  

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality