NEISRI PF1/1007-775 cf. Scheffleraephyllum venustum (Philippova) Philippova  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality