NEISRI PF1/1007-904 Scheffleraephyllum venustum (Philippova) Philippova  

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality