NEISRI PF1/1007-586 Pityophyllum ex gr. staratchinii (Heer) Nathorst  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality