NEISRI PF1/1007-690? cf. Platanus louravetlanica Herman et Shczepetov  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality

 

Remarks

Ettingshausenia louravetlanica (Herman et Shczepetov) Herman et Moiseeva