NEISRI PF1/1007-1023 Gleichenites zippei (Corda) Seward  

Notes

See Shchepetov et al. (1992) Plate 2 Figures 1, 2 & 3.

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality