NEISRI PF1/1007-667 cf. Scheffleraephyllum venustum (Philippova) Phillipova  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality