NEISRI PF1/1007-859 Pityophyllum ex gr. nordenskioldii (Heer) Nathorst  

Notes

Figured in Shczepetov et a.l (1992) Plate 31, Fig. 2.

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality