NEISRI PF1/1007-481 cf. Myrtophyllum acuminata (Philippova) Herman  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality