NEISRI PF1/1007-909 Scheffleraephyllum venustum (Philippova) Philippova  

Notes

Figured in Shchepetov et al. (1992), Plate 58, Fig. 3.

 

Locality

Grebenka Yelisseev Section Site 30a