NEISRI PF1/1007-979 Scheffleraephyllum venustum (Philippova) Philippova  

Notes

Figured in Shchepetov et al. (1992), Plate 60, Fig. 1.

 

Locality

Grebenka Yelisseev Section Site 37