NEISRI PF1/1007-580 Scheffleraephyllum venustum (Philippova) Philippova  

 

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Section Site 42