PF1 1007/53 804b Gleichenites asiatica Philippova  

 

Locality

Grebenka, Yelissev Locality, Herman and Shchepetov collection PF1 1007/53

Locality Map