PF1 1007/25 688d Menispermites minutus (Krysht.) Shczepetov et Herman  

 

Locality

Grebenka, Yelissev Locality, Herman and Shchepetov collection PF1 1007/25

Locality Map

 

Remarks

Figured in Shchepetov et al. (1992) Plate 41, Fig. 6.