PF1 1007/22 469 Hausmannia bipartita Samyl. et Shczep.  

 

 

Locality

Grebenka, Yelissev Locality, Herman and Shchepetov collection PF1 1007/22

Locality Map

 

Remarks

Figured in Shchepetov et al. (1992) Plate 11, Fig. 1.