PF1 1007/22 481 Myrtophyllum acuminata (Philippova) Herman  

 

 

Locality

Grebenka, Yelissev Locality, Herman and Shchepetov collection PF1 1007/22

Locality Map