PF1 1007/33 728 Hausmannia bipartita Samyl. et Shczep.  

 

Locality

Grebenka, Yelissev Locality, Herman and Shchepetov collection PF1 1007/33

Locality Map