PF1 1007/33 722 Scheffleraephyllum venustum (Philippova) Philippova  

 

 

Locality

Grebenka, Yelissev Locality, Herman and Shchepetov collection PF1 1007/33

Locality Map