PF1 1007/33 738 Birisia ochotica Samylina  

 

Locality

Grebenka, Yelissev Locality, Herman and Shchepetov collection PF1 1007/33

Locality Map

 

Remarks

Figured in Shchepetov et al. (1992) Plate 5, Fig. 3.