PF1 1007/12 673a Scheffleraephyllum venustum (Philippova) Philippova  

 

 

Locality

Grebenka, Yelissev Locality, Herman and Shchepetov collection PF1 1007/12

Locality Map

 

Remarks

Figured in Shchepetov et al. (1992) Plate 54, Fig. 2.