PF1 1007/22 542 Scheffleraephyllum venustum (Philippova) Philippova  

 

 

Locality

Grebenka, Yelissev Locality, Herman and Shchepetov collection PF1 1007/22

Locality Map